top of page

The Teddybear Theory: Photo + Video report

Here are some photos and a video from my solo exhibition in Leipzig, Germany. For those who couldn't come. I hope you will enjoy the exhibition comfortably also like this :).


Panorama view into a whole exhibition

The Teddybear Theory


/ENG

When you are a little girl, you get a Teddybear from your parents. When you grow up a little, you get Teddybears from your admirers for you to remember them. As an adult woman you whisper into ear of your man "My Teddybear...".


Teddybear is your „third space“. Meanwhile you are playing with it you also can try to find out answers for those questions that you don't understand to. For example to your body with all that strange energy that is bigger than you. You are not able neither to classify it nor to control it. So you are trying to displace it somewhere behind your mind and concioussnes. But it comes back repeatedly. And you are scared of it.


Therefore you dress up the mask of the Teddybear, so it wouldnt be obvious that you are getting red because of those erotic tensions which make you feel ashamed. But you are too small child to understand it, so all what you can do is waiting for the big Teddybear who surely will come to save you and comfort you. And you will put your little hands into his big paws. Let's hope that it will go well.


For the time being, you can feed your Teddybear or make for him ritual bronze monuments because what else can you do.


Until one day. The day when you will flay the skin from the Teddybear. Because as it is said in some cultures, if you are not able to kill, you are not able to love. And the Teddybear has been loving you since the beginning.


/CZ

Když jsi malá, tak většinou dostaneš medvídka od rodičů. Když dospíváš, dostáváš plyšové medvídky od svých nápadníků a milenců. Coby dospělá žena pak šeptáš své lásce „Můj medvěde...“.


Medvěd je ti třetím prostorem, v němž a s nímž si můžeš odehrávat to, co potřebuješ pochopit. Jako třeba svoje tělo. To, co se v něm děje za síly větší než jsi ty a čemu ty nerozumíš. Nedokážeš to nikam zařadit ani usměrnit. Vytěsňuješ tu sílu, která se opakuje v pravidelném rytmu, za sebe. Protože se toho bojíš.

Pročež si můžeš obléci masku medvěda, aby nebylo vidět, že se červenáš studem za svoje první erotické tenze, kterým nemůžeš jako dítě rozumět. A pak čekat na velkého medvěda, aby tě přišel utěšit a zachránit. Abys s důvěrou vložila své ruce do jeho tlap. Tak snad to dobře dopadne.


Zatím můžeš svého medvídka krmit nebo mu vytvářet rituální bronzové monumenty, když už to nepůjde jinak.


Až pak jednou toho medvěda stáhneš z kůže. Protože jak se v určitých kulturách praví, tak kdo nedokáže zabít, nedokáže milovat. A medvěd tě miluje už od začátku.

Video report:

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
bottom of page